ex. Game, Music, Video, Photography

Tất cả tin tức thuộc chủ đề industries

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 tin tức liên quan.


Textile factories shift production from clothes to masks
industries 18/09/2021

Textile factories shift production from clothes to masks

industries | 324806114

Garment makers are training employees to make masks as demand rises amidst the novel coronavirus outbreak.

Fruit containers stuck as China border gate closes
industries 12/09/2021

Fruit containers stuck as China border gate closes

industries | 302326120

Over 200 container trucks full of fruit stand idle near a northern border gate as the new coronavirus outbreak halts cross-border trade.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…